Testa vad du kan om grunderna i GDPR,
det tar ca 5 minuter!
Starta
Tack för att du gjorde testet!
Du hade {{var_score}} rätt av 8.

Kontakta support@mentoracademies.se
om du vill veta mer om hur ni kan använda detta test,
vilka andra test vi har eller om du vill skapa ett
skräddarsytt test inom något område i er verksamhet.